Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

AC (AutoCasco)

kształty
Autocasco, czyli AC, to dodatkowe ubezpieczenie chroniące Twój pojazd od uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży w związku ze zdarzeniami określonych w OWU AC. Wykupienie AC jest dobrowolne.
 Co uzyskasz w ramach AC?
 • Pokryjemy koszty naprawy pojazdu w związku z jego uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • Otrzymasz finansowe odszkodowanie w razie kradzieży pojazdu.
Polisę Autocasco możesz otrzymać dla pojazdów do 15 lat eksploatacji.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia AC? 
Polisę AC możesz wykupić dla samochodu osobowego, terenowego bądź dostawczego, jeśli  ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Ubezpieczenie AC możesz zakupić również w celu ochrony motocykla, skutera lub czterokołowca (w tym tzw. quada).
Wybierz wariant AC, który jest najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb:
Możesz wybrać sposób rozliczenia szkody AC – części oryginale (naprawa lub kosztorys) i kosztorys.
Możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia AC o poniższe opcje:
 • Brak amortyzacji dla pojazdów powyżej 5. roku eksploatacji.
 • Stała Suma Ubezpieczenia (SU).
 • Brak konsumpcji Sumy Ubezpieczenia po szkodzie.
 • Pokrycie kosztów dodatkowych związanych z zaistnieniem szkody (parkowanie, holowanie czy pojazd zastępczy) do wysokości 2 000 zł.
 • Wprowadzenie udziału własnego w szkodach AC.

Jaki jest zakres mojego AC?

W ramach polisy AC uzyskasz ochronę w związku z wymienionymi zdarzeniami:
 • Kolizja pojazdu z innym pojazdem/pojazdami;
 • Kolizja pojazdu z osobami, przedmiotami czy zwierzętami;
 • Działania osoby trzeciej lub zwierzęcia, które spowodują uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, a także wyposażenia lub ich części;
 • Szkód zaistniałych w wyniku powodzi, zatopienia, gradobicia, uderzenia pioruna lub działania innych sił przyrody pojawiających się niespodziewanie, których nie można było przewidzieć lub zapobiec;
 • Szkód zaistniałych w wyniku pożaru lub wybuchu pojazdu;
 • Nagłego działania na pojazd przez zewnętrzny czynnik termiczny lub chemiczny, z wyłączeniem opadu skażonego substancjami radioaktywnymi lub chemicznymi;
 • Utrata pojazdu, jego części lub wyposażenia na wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbojem, wymuszeniem rozbójniczym lub zaborem pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.
 • Szkód powstałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także pozostałych krajów europejskich, jak również Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu – takich jak: kolizja z innym pojazdem, osobami lub przedmiotami, powodzi, zatopienia, gradobicia, uderzenia pioruna, kradzieży pojazdu lub wandalizmu.
  Na obszarze Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, ochroną AC objęte są tylko szkody zaistniałe w wyniku wypadków ubezpieczeniowych – takich jak: kolizja z innym pojazdem, osobami lub przedmiotami, powodzi, zatopienia, gradobicia, uderzenia pioruna (wyłączenie kradzieży).

SU

Sumę Ubezpieczenia pojazdu ustalasz w porozumieniu ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym (w odniesieniu do wartości rynkowej pojazdu).
Możesz rozszerzyć zakres ochrony AC o poniższe warianty:
 • Akcesoria motocyklowe;
 • Bezpieczny Bagaż;
 • Ochrona Utraty Zniżki;
 • Ubezpieczenie urządzeń transportu osobistego UTO;
 • Ochrona Prawna;
 • Medical Assistance;
 • Assistance Prawny.

Ubezpieczenie Akcesoriów Motocyklowych możesz dokupić jedynie do AC samochodu bądź motocykla.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia Akcesorów Motocyklowych?

Jeśli dokupisz tę opcję, to otrzymasz zwrot kosztów poniesionych wskutek zniszczenia bądź uszkodzenia akcesoriów motocyklisty: kasku, spodni, kurtki, rękawic, butów i kombinezonu (zwanych łącznie „Akcesoria Motocyklowe”), będących Twoją własnością.

Jaki jest zakres ubezpieczenia Akcesoriów Motocyklowych?

Zapewnimy Ci zwrot kosztów poniesionych wskutek uszkodzenia bądź zniszczenia mienia objętego ochroną w ramach polisy Akcesoriów Motocyklowych, w przypadku, kiedy w okresie ubezpieczenia dojdzie do ich uszkodzenia w wyniku zdarzenia z udziałem pojazdu objętego ubezpieczeniem AC. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które miały miejsce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (w częściach znajdujących się na obszarze Europy).

Ile wynosi SU?

Możesz wybrać jedną z opcji maksymalnej wysokości odszkodowania w wyniku poniesionych strat:
 • 4 000 PLN;
 • 6 000 PLN;
 • 8 000 PLN;
 • 10 000 PLN.

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.