Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Dane

kształty

Dane

BENEFIA Ubezpieczenia Sp. z o.o.

KRS: 134027, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
015244360
5272388038
Aleje Jerozolimskie 162A,
02-342 Warszawa
6 390 000,00 zł
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group