Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Ubezpieczenie podróżne

kształty

Sprawdź, na jak długo oraz w jakim zakresie możesz uzyskać ochronę podczas swojej podróży, a także dowiedz się, ile wynosi SU.

Okres ubezpieczenia
W zależności od czasu Twojej podróży, masz do wyboru dwa warianty Ubezpieczenia Podróżnego:
 • Krótkoterminowe,
 • Roczne z powrotami.

Zakres

Możesz wybrać spośród dwóch wariantów:
 • Terytorium Europy:
Albania, Algieria, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Kazachstan, Liban, Libia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Syria, Szwajcaria,
 • Świat:
– terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem – oprócz Rzeczpospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego
– Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy (na Polisie oznaczone jako „Świat – z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego”).
Kiedy zaczyna się i kończy Ubezpieczenie Podróżne?
 • Początek i koniec trwania polisy określamy w umowie, przy czym w momencie jej zawarcia, musisz znajdować się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Nasza odpowiedzialność, w wybranym przez Ciebie zakresie w umowie, rozpoczyna się i kończy w momencie, kiedy przekroczysz granice Rzeczpospolitej Polskiej – jednak nie później niż o godzinie 23:59 w dniu oznaczonym w umowie jako koniec okresu ubezpieczenia.
Ile wynosi Suma Ubezpieczenia (SU)?
 • Wskazane w umowie warianty ulegają zmniejszeniu o kwoty wypłaconych rekompensat lub innych świadczeń aż do momentu ich wyczerpania.
 • SU określamy indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego oraz dla każdej klauzuli.
 • SU stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa za jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności w ramach SU wymienionych w OWU i określonych dla poszczególnych świadczeń bądź ich części.
01
Istotne wyłączenia generalne
Upewnij się, jakie zdarzenia i ich następstwa nie są objęte ubezpieczeniem.

Zapoznaj się z poniższymi punktami. Są to istotne wyłączenia generalne (szczegóły znajdziesz w OWU), czyli zdarzenia i następstwa, których nie pokrywamy w ramach Ubezpieczenia Podróżnego. Jakie sytuacje nie podlegają polisie?
 • Zdarzenia i następstwa zdarzeń, które wystąpiły wskutek chorób psychicznych (w tym w wyniku depresji);
 • Zdarzenia i następstwa zdarzeń, które wystąpiły wskutek nowotworów złośliwych w stadium inwazyjnym;
 • Usiłowanie popełnienia bądź popełnienie przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa;
 • Zdarzenia będące następstwem prowadzenia pojazdu przez Ubezpieczonego, który nie posiadał wymaganych uprawnień do jego prowadzenia;
 • Zdarzenia i następstwa zdarzeń, które wystąpiły wskutek chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
 • Nie pokrywamy kosztów: 
  • leczenia Ubezpieczonego w przypadku odmowy powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej;
  • zabiegu usuwania ciąży; 
  • zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym, leczenia paradontozy, korony zębowej bądź korzenia zęba; 
  • pobytu oraz leczenia w uzdrowiskach, sanatoriach czy ośrodkach leczenia uzależnień – jeżeli podróż miała na celu leczenie.
02
COVID-19
Zapewnij sobie i bliskim ochronę w sytuacji zachorowania na COVID-19.

Nawet najwspanialszą podróż może popsuć widmo choroby, szczególnie w czasach ogólnoświatowej pandemii. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc, jeśli niestety Ty lub Twoi bliscy wymieni w polisie, zachorujecie na COVID-19:
 • Zapewnimy pokrycie kosztów leczenia i Assistance w przypadku zachorowania na COVID-19 w ramach określonego w OWU ubezpieczenia, do wysokości SU wskazanej w polisie (nie więcej niż 40 000 euro na osobę).
 • Pokryjemy lub zwrócimy koszty leczenia ambulatoryjnego, hospitalizacji lub wykonania testu na COVID-19. Powyższe zdarzenia muszą być jednak uprzednio oficjalnie zlecone i udokumentowane przez lekarza, do którego udały się osoby ubezpieczone.
 • Zorganizujemy lub pokryjemy koszty wyłącznie transportu medycznego osób ubezpieczonych w związku z zachorowaniem na COVID-19.
 • Transport medyczny zorganizujemy w terminie i na warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego leczenie osób ubezpieczonych.
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego pokryjemy koszty transportu zwłok.
 • Jeżeli w związku z zachorowaniem na COVID-19 Ty lub Twoi bliscy traficie do szpitala bądź zostaniecie skierowani na kwarantannę przez władze administracyjne lub sanitarne państwa zdarzenia, automatycznie wydłużymy czas trwania Twojego ubezpieczenia na cały okres kwarantanny bądź pobytu w szpitalu (koszty, o których mowa powyżej, pokryjemy lub zwrócimy pod warunkiem, że zostały poniesione na terytorium Europy).
Czego nasze Ubezpieczenie Podróżne nie obejmuje w związku z COVID-19?
 • Pokrycia kosztów profilaktycznych testów na COVID-19 (nie zleconych i udokumentowanych przez lekarza);
 • Pokrycia kosztów kwarantanny, izolatorium oraz kosztów współistniejących;
 • Pokrycia kosztów transportu do Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli pierwotnie planowany powrót nie może zostać zrealizowany wskutek zamknięcia granic kraju bądź zakazów lotów wydanych przez władze administracyjne, państwowe;
 • Pokrycia kosztów i organizacji transportu osób ubezpieczonych w wyniku  zachorowania na COVID-19, jeżeli przebywasz w szpitalu, na kwarantannie lub w izolatorium, aż do czasu wyzdrowienia, które zostanie potwierdzone przez lekarza prowadzącego.
03
Choroby przewlekłe
Pomoc będzie udzielona osobie, która wyjedzie za granicę ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą pod warunkiem, że skorzystanie z pomocy medycznej będzie następstwem nagłego zachorowania a nie zaplanowanym leczeniem.
04
Koszty leczenia i Assistance
Zapoznaj się wariantami ochrony, jaką możemy Ci zapewnić w ramach wykupienia ubezpieczenia Assistance.

Swój wyjazd za granicę możesz spędzać na różne sposoby. Warto zadbać o ochronę siebie i swoich bliskich, nawet jeśli Twoje działania mogą wykraczać poza standardowe warunki Ubezpieczenia Assistance. 

O co możesz rozszerzyć swoją polisę Assistance?
 • PRACA FIZYCZNA – jeśli podejmujesz się pracy, praktyk zawodowych czy nawet wolontariatu, które wymagają użycia siły mięśni.
 • SPORTY EKSTREMALNE –  jeśli planujesz uprawiać sporty, które wymagają ponadprzeciętnych umiejętności lub podejmować działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrażająca Twojemu zdrowiu i życiu.
 • SPORTY ZIMOWE —  jeśli planujesz uprawiać sporty w warunkach zimowych, czyli: narciarstwo, snowboard, jazda na łyżwach, saneczkarstwo.
 • WYCZYNOWE LUB ZAWODOWE UPRAWIANIE SPORTU PODCZAS PODRÓŻY — jeśli planujesz intensywne treningi bądź udział w zawodach,  imprezach sportowych, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych, a także zawodowo uprawiać sport w ramach klubów sportowych, związków i organizacji (w zakresie dyscyplin sportowych, których dotyczy działalność ww. klubów, związków i organizacji), niezależnie od faktu, czy uzyskujesz dochód z uprawianej dyscypliny sportu.
Poznaj dodatkowe warianty Assistance, które możesz dokupić do swojej polisy:
 • KL. 1 NASTĘPSTWA NNW,
 • KL. 2 OC W ŻYCIU PRYWATNYM,
 • KL. 3 BAGAŻ,
 • KL. 4 SKIPASS,
 • KL. 5 BEZPIECZNE WYPOŻYCZENIE,
 • KL. 6 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA NA TERENIE RP PO NW,
 • KL. 7 AKTY TERRORU LUB WOJNY,
 • KL. 8 ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA LUB POWROTU W PRZYPADKU UPADŁOŚCI BIURA PODRÓŻY.
Ile wynosi Suma Ubezpieczenia (SU) w ramach ubezpieczenia Assistance?
W ramach SU przysługuje Ci od 25 000 do 149 000 EURO:
 • Wyznaczona SU jest odrębna dla każdej osoby ubezpieczonej;
 • Określona jest na pojedyncze bądź wszystkie zdarzenia łącznie;
 • SU ulega konsumpcji.
Co kryje się pod pojęciem “Koszty leczenia” w ubezpieczeniu Assistance?
 • Udzielimy Ci pomocy, jeśli zachorujesz lub doświadczysz Nieszczęśliwego Wypadku podczas swojej podróży.
 • Zapewnimy Ci usługi które są niezbędne do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego kontynuowanie podróży bądź powrót, a także transport na teren Rzeczpospolitej Polskie osób ubezpieczonychj.
Co wchodzi w zakres Kosztów leczenia Assistance?
Zajmiemy się organizacją lub zapewnimy pokrycie kosztów – do wysokości Sumy Ubezpieczenia, które możesz ponieść w wyniku:
 • pobytu w szpitalu, a także zrobienia badań i przebycia zabiegów operacyjnych bądź ambulatoryjnych;
 • opłacenia honorariów i wizyt lekarskich;
 • zakupu lekarstw, środków opatrunkowych lub ortopedycznych, które przepisał Ci lekarz;
 • pobytu w komorze dekompresyjnej (w uzasadnionych medycznie przypadkach);
 • poddaniu się leczeniu stomatologicznemu wskutek ostrych stanów zapalnych oraz bólowych, jak również, jeśli jest ono niezbędne (np. w skutek Nieszczęśliwego Wypadku) – do 250 EURO;
 • naprawy protez – do 200 EURO.
 
Jaką pomoc otrzymasz w ramach ubezpieczenia Assistance? 
 • Pomoc informacyjna:
  • Całodobowy dyżur Centrum Alarmowego Towarzystwa; 
  • pomoc w znalezieniu nowego miejsca zakwaterowania;
  • pomoc informacyjna przy odtworzeniu dokumentów; 
  • informacje przed podróżą zagraniczną; 
  • przekazanie informacji bliskiej osobie.
 • Transport (do wysokości SU):
  • wskutek zachorowania lub Nieszczęśliwego Wypadku — do wskazanej placówki medycznej oraz transport powrotny do miejsca zakwaterowania podczas wyjazdu;
  • do innego szpitala w uzasadnionych medycznie przypadkach;
  • na teren Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osób ubezpieczonych, a powrót nie może się odbyć wcześniej zaplanowanym środkiem transportu;
  • w przypadku śmierci – transport zwłok do miejsca pochówku na teren Rzeczpospolitej Polskiej;
  • jeśli wystąpi konieczność wcześniejszego powrotu na teren Rzeczpospolitej Polskiej (w związku z: wykonaniem czynności prawnych i administracyjnych, w związku ze śmiercią bądź hospitalizacją członka rodziny, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego);
  • z miejsca leczenia Ubezpieczonego do następnego etapu udokumentowanej, przerwanej podróży. Tylko jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego po zakończeniu leczenia pozwala na kontynuowanie podróży i jest to potwierdzone pisemnie przez lekarza prowadzącego leczenie. W ramach kontynuacji zaplanowanej podróży.
 • Pozostałe świadczenia:
  • zakup trumny lub urny – do 1 000 EURO;
  • kremacja zwłok do wysokości SU;
  • transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży, w przypadku jego śmierci objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy zawartej w Towarzystwie — do wysokości SU;
  • transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego w przypadku jego hospitalizacji:
   • organizacja lub pokrycie kosztów transportu – do wysokości SU;
   • zakwaterowanie i wyżywienie –  do 100 EURO na dzień, przez maksymalnie 7 dni;
  • opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego:
   • organizacja lub pokrycie kosztów opieki i transportu – do wysokości SU; 
   • zakwaterowanie i wyżywienie – do 100 EURO na dzień, przez maksymalnie 7 dni;
  • zakwaterowanie i wyżywienie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji — do 100 EURO na dzień, przez maksymalnie 7 dni;
  • przedłużenie umowy ubezpieczeniowej – jeśli powrót Ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej opóźni się z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego (np. wskutek awarii albo wypadek środka transportu, zdarzenia losowego lub akcji ratowniczej prowadzonej w związku z nim, opóźnienia bądź odwołania środka transportu ze względu na złe warunki atmosferyczne), to wówczas okres ubezpieczenia może zostać przedłużony, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, nie więcej jednak niż o 48 godzin – wówczas przysługują świadczenia w ramach niewykorzystanej SU i określonych limitów.
  • zastępstwo w podróży służbowej (pokrycie kosztów podróży osoby delegowanej przez pracodawcę Ubezpieczonego na zastępstwo) — jeżeli Ubezpieczony nie może wykonywać czynności służbowych za granicą przez okres co najmniej 5 dni — limit 1 000 EURO;
  • kierowca zastępczy – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego nie pozwala mu na prowadzenie pojazdu w celu powrotu na teren Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą (pokrycie kosztów związanych wyłącznie z wynajęciem kierowcy i jego udziału w podróży) – limit 1 000 EURO;
  • poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonego – do wysokości SU;
  • tłumacz w językach: angielski, niemiecki, rosyjski — limit 150 EURO;
  • opóźnienie lotu o co najmniej 4 godziny – zakup przedmiotów codziennego użytku (jedzenie, napoje bezalkoholowe, podstawowa odzież oraz przybory toaletowe na wyłączny użytek Ubezpieczonego) –  limit 200 EURO;
  • wizyta weterynaryjna związana z zachorowaniem lub Nieszczęśliwym Wypadkiem zwierzęcia domowego — limit 50 EURO.
05
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Dowiedz się więcej o opcji ubezpieczenia NNW.

KL. 1 NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
Przedmiot: Zdrowie i życie Ubezpieczonego 
Zakres NNW: 
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem — wypłata rekompensaty wg. Tabeli uszczerbkowej.
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku — wypłata rekompensaty w wysokości 100 % SU.
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku w środku lokomocji — wypłata dodatkowych świadczeń w wysokości 50% SU.
06
OC w życiu prywatnym
Dowiedz się więcej o opcji ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

KL. 2 OC W ŻYCIU PRYWATNYM
Przedmiot i zakres:
 • Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe oraz rzeczowe, jakie zostały wyrządzone podczas podróży osobom trzecim, do których naprawienia Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym aktualnie się znajduje.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek zdarzeń w okresie trwania ubezpieczenia, wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, w tym:
  • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi;
  • opieka nad podróżującymi z Ubezpieczonym zwierzętami domowymi;
  • używanie roweru (również elektrycznego), hulajnogi (również elektrycznej) czy segwaya, a także wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego;
  • wynajmu pomieszczeń podczas wyjazdu przez Ubezpieczonego jako najemcę w okresie trwania ubezpieczenia;
  • uprawianie sportu, a także użytkowanie małych jednostek pływających.
 • Koszty ochrony prawnej dotyczącej roszczeń kierowanych w stosunku do Ubezpieczonego przez osoby trzecie z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy zawartej na podstawie Klauzuli — do wysokości 20 000 PLN (kwota ta stanowi osobną SU).
Ile wynosi SU?
 • od 10 000 do 500 000 PLN
 

7. ZAKŁADKA: Bagaż
Dowiedz się więcej o opcji ubezpieczenia bagażu.
 
TREŚĆ ZAKŁADKI 
KL. 3 BAGAŻ
Przedmiot i zakres:
 • BAGAŻ — to przedmioty stanowiące własność Ubezpieczonego i będące w jego posiadaniu podczas podróży. W tym: sprzęt elektroniczny oraz sportowy.
 • Koszty, które musiał ponieść Ubezpieczony na zakup niezbędnych przedmiotów codziennego użytku wskutek opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika o co najmniej 4 godziny.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie bagażu.
 • Ubezpieczenie obejmuje również bagaż:
  • przekazany profesjonalnemu przewoźnikowi,
  • będący w miejscu zakwaterowania lub zamkniętym pomieszczeniu,
  • oddany do przechowalni za pokwitowaniem,
  • będący w zamkniętym bagażniku pojazdu bądź kabinie przyczepy samochodowej.
Ile wynosi SU?
 • od 1 000 do 10 000 PLN
07
SkiPass
Dowiedz się więcej o opcji ubezpieczenia dot. SkiPassu oraz zimowego sprzętu sportowego.
 
KL. 4 SKIPASS
Przedmiot i zakres:
 • Zwrot kosztów za niewykorzystany SkiPass bądź wypożyczony zimowy sprzęt sportowy – jeśli wskutek urazu Ubezpieczony nie mógł z nich skorzystać w czasie trwania ubezpieczenia.
SKIPASS – to karta umożliwiająca korzystanie wyciągów narciarskich.
ZIMOWY SPRZĘT SPORTOWY – czyli narty, deska snowboardowa, kask, kijki, gogle, buty narciarskie albo snowboardowe, sanki, łyżwy, a także pozostały osprzęt narciarski bądź snowboardowy.
 
Ile wynosi SU?
 • 200 EURO
08
Bezpieczne wypożyczenie
Dowiedz się więcej o opcji ubezpieczenia w razie szkody w wypożyczonym pojeździe.

KL. 5 BEZPIECZNE WYPOŻYCZENIE
Przedmiot i zakres:
 • Zwrot kosztów poniesionych wskutek niewykupienia udziału własnego w szkodzie spowodowanej w wypożyczonym pojeździe.
Polisa obejmuje kwotę zapłaconą przez Ubezpieczonego jako udział własny w szkodzie wskutek spowodowanego przez Ubezpieczonego wypożyczonym przez niego pojazdem kolizji bądź wypadku komunikacyjnego, jeżeli udział własny przewidywała umowa wypożyczenia pojazdu.
Uwaga: Możliwość wykupienia polisy tylko w przypadku wyjazdów trwających maksymalnie 30 dni.
 
Ile wynosi SU?
 • do 500 PLN
09
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP po nieszczęśliwym wypadku
Dowiedz się więcej o opcji ubezpieczenia od kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku już po powrocie do Polski.

KL. 6 ZWROT KOSZTÓW LECZENIA NA TERENIE RP PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU
Przedmiot i zakres:
 • KOSZTY LECZENIA, które zostały poniesione po powrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskutek Nieszczęśliwego Wypadku podczas zagranicznej podróży Ubezpieczonego.
Ile wynosi SU?
 • do 2 000 PLN na pojedyncze oraz wszystkie zdarzenia (rehabilitacja do 500 PLN w ramach SU)
10
Akty terroru lub wojny
Dowiedz się więcej o opcji ubezpieczenia od następstw terroru lub wojny.

KL. 7 AKTY TERRORU LUB WOJNY
Przedmiot i zakres:
 • Następstwa aktów terroru lub wojny.
Uwaga: Niniejsze rozszerzenie polisy nie obowiązuje na obszarach, w stosunku do których (na dzień zawarcia umowy) Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zgodnie z ogłoszeniami zamieszczonymi na ogólnodostępnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl
 
11
Zwrot kosztów zakwaterowania lub powrotu w przypadku upadłości biura podróżyZwrot kosztów zakwaterowania lub powrotu w przypadku upadłości biura podróży
Dowiedz się więcej, jaką pomoc możemy Ci zaoferować, jeśli Twój organizator ogłosił upadłość w trakcie Twojego wyjazdu.

KL. 8 ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA LUB POWROTU W PRZYPADKU UPADŁOŚCI BIURA PODRÓŻY
Klauzula do dokupienia tylko z ubezpieczeniem KRÓTKOTERMINOWYM
Przedmiot i zakres:
 • Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ubezpieczenie kosztów zakwaterowania lub powrotu w przypadku upadłości biura podróży. 
POWRÓT – rozumiany jako zakup biletu bądź biletów na środek transportu, który umożliwia Ubezpieczonemu powrót na teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Zwrot kosztów zakwaterowania na miejscu wyjazdu bądź powrotu Ubezpieczonego następuje, jeśli Biuro Podróży, które było organizatorem wyjazdu, ogłosiło upadłość w trakcie podróży Ubezpieczonego.
W przypadku ogłoszenia upadłości Biura Podróży, która miała miejsce w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie, ochrona ubezpieczeniowa zostaje wydłużona o 48 godzin na warunkach wskazanych w polisie.
 
Ile wynosi SU?
 • do 200 EURO
12
Wypadek za granicą - co mam robić?
Zapoznaj się z postępowaniem w razie wypadku za granicą — jak i kiedy należy nas o tym poinformować.

Przydarzył Ci się wypadek podczas zagranicznego wyjazdu? 
Dowiedz się, co powinienes zrobić, abyśmy mogli udzielić Ci potrzebnej pomocy:
 • Masz obowiązek zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody i ograniczyć jej konsekwencje.
 • Osoba ubezpieczona, bądź inna osoba występująca w jej imieniu, zobowiązana jest do powiadomienia Centrum Alarmowego — najpóźniej w ciągu 7 dni od daty powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenie szkody z zakresu NNW, OC w Życiu Prywatnym, jak również z Klauzul: Bagaż, SkiPass, Bezpieczne Wypożyczenie, Zwrot kosztów leczenia na terenie RP po NW — pod numerem telefonu: +48 22 501 61 00.
Kontakt do Centrum Alarmowego — Otrzymasz potrzebną pomoc 24h na dobę:  (+48 22) 295 82 01
13
Refundacja kosztów leczenia
Dowiedz się, jak uzyskać zwrot kosztów leczenia poniesionych we własnym zakresie.

REFUNDACJA KOSZTÓW LECZENIA
Jeśli kontakt z Centrum Alarmowym Benefii był niemożliwy z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego, a musiałeś skorzystać z pomocy medycznej (i w związku z tym pokryć koszty wizyty lekarskiej), możesz wystąpić o refundację poniesionych kosztów. 
 
Co jest potrzebne, aby uzyskać refundację?
 • Należy posiadać kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej zajście zdarzenia z opisem sytuacji (czy wydarzył się NW, czy nagłe zachorowanie), wykaz udzielonej pomocy, wykaz przepisanych leków;
 • Należy posiadać fakturę bądź paragony z udzielnej pomocy medycznej (koszt wizyty), wyszczególnione zabiegi wraz z kosztami, paragony za leki;
 • Zadzwoń do Centrum Alarmowego Benefii i zgłoś zajście zdarzenia: +48 22 295 82 01;
 • Wyślij dokumenty potrzebne do uzyskania refundacji poniesionych kosztów na adres e-mail: dokumenty@global-assistance.pl 

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.