Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size
Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko (nazwę) Klienta,
  • imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta,
  • adres korespondencyjny,
  • PESEL/REGON,
  • numer dokumentu ubezpieczenia lub nr roszczenia/zgłoszenia,
  • informację czy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – adres e-mail, numer telefonu komórkowego.

Odpowiedź na reklamację otrzymasz maksymalnie w terminie do 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Przekaż nam preferowany sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź możesz otrzymać na wskazany adres e-mail lub pocztą tradycyjną.

Prześlij swoją reklamację na adres: reklamacje@compensa.pl