Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Medical Assistance

kształty
Przedmiot ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia Medical Assistance zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem Ubezpieczonemu usług Medical Assistance na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Centrum Alarmowe. Świadczenia obowiązują na zasadach, w zakresie i w wysokości przewidzianej w OWU, w związku z wystąpieniem wypadku komunikacyjnego w okresie trwania polisy.

Zakres

Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów w razie potrzeby:
  • opieki medycznej (wizyta lekarska – jednorazowa wizyta lekarza pierwszego kontaktu; wizyta pielęgniarki – jednorazowa wizyta trwająca do 4 h),
  • transportu medycznego, powrotnego, na komisję lekarską, a także dostarczenie leków,
  • procesu rehabilitacji (3 zabiegi) lub pomocy psychologa (3 wizyty);
  • opieki nad osobą niesamodzielną, dzieckiem oraz zwierzętami domowymi (do 7 dni, podczas pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, transport do opiekuna itp.),
  • korepetycji z wybranych przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole przez Ubezpieczonego (do 8 godzin lekcyjnych, pod warunkiem posiadania zwolnienia lekarskiego powyżej 7 dni, do 18 roku życia),
  • infolinii medycznej (ogólna informacja na temat choroby, farmaceutyków, aptek, placówek medycznych itp.).

 

 

SU

Suma gwarancyjna to maksymalna kwota zabezpieczenia posiadacza i kierującego pojazdem na wypadek szkód, która wynosi:
  • 1 000 PLN

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.