Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Ubezpieczenie UTO

kształty
Ubezpieczenie Urządzeń Transportu Osobistego (UTO) może zostać zawarte wraz z polisą OC lub AC pojazdu. Jako UTO uznajemy urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się pieszych, napędzane siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, o nieprzekraczającej w ruchu szerokości 0,9 m, długości 1,25 m oraz o maksymalnej wadze 20 kg. Są to:
 • hulajnogi;
 • hulajnogi elektryczne;
 • monocykle;
 • monocykle elektryczne;
 • deskorolki;
 • deskorolki elektryczne;
 • segwaye;
 • rowery;
 • rowery elektryczne.
Przedmiot ubezpieczenia
 • W zakresie ubezpieczenia majątkowego (czyli UTO OC) – pokrywamy odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego.
 • W zakresie ubezpieczenia osobowego (czyli UTO NNW) – zapewniamy ochronę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Ubezpieczonego.
Ubezpieczony to osoba fizyczna wymieniona w dokumencie ubezpieczenia oraz osoby, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

Zakres

 • UTO OC – SU 50 000 zł na wszystkich ubezpieczonych
Odpowiedzialność cywilna deliktowa (z tytułu czynów niedozwolonych) Ubezpieczonego za szkody osobowe oraz rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w trakcie poruszania się za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego (UTO) przez Ubezpieczonego.
 • UTO NNW – SU 10 000 zł na każdego ubezpieczonego
Zdrowie i życie Ubezpieczonego w związku z poniesieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego, powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku w trakcie poruszania się za pomocą UTO przez Ubezpieczonego.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którą znajdziesz w zakładce “Do pobrania”.

SU

Suma gwarancyjna to maksymalna kwota zabezpieczenia posiadacza i kierującego pojazdem na wypadek szkód, która wynosi:
 • OC: 50 000 PLN;
 • NNW: 10 000 PLN.

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.