Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Assistance Prawny

kształty
Kto może zostać Ubezpieczonym?
 • Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – Informacja prawna tylko z zakresu życia prywatnego i zawodowego;
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Informacja prawna tylko z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Możliwość ubezpieczenia na cudzy rachunek.
Przedmiot ubezpieczenia
Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez naszego Przedstawiciela.
Jakie są warianty ubezpieczenia Assistance Prawny?
W ramach informacji prawnej nasz Przedstawiciel może dodatkowo:
 • Przesłać akty prawne (ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego), wzory umów cywilnoprawnych (umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) i wzory formularzy podatkowych.
 • Udzielić informacji teleadresowych dotyczących sądów, prokuratur, kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych, kancelarii notarialnych i organów podatkowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Udzielić ogólnych informacji dotyczących zasad prowadzenia sporów prawnych oraz możliwości dochodzenia swoich praw.
 • Udzielić informacji o kosztach prowadzenia sporów prawnych.
 • Udzielić informacji o zobowiązaniach podatkowych (stawki, opłaty, terminy płatności).
 • Udzielić informacji o odmiennych regulacjach prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

Zakres

Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu informacji prawnej przez naszego Przedstawiciela. Jeżeli Ubezpieczony jest:

Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – informacja prawna dotyczyć będzie wyłącznie problemu prawnego związanego z wykonywaniem czynności życia prywatnego i zawodowego z następujących dziedzin prawa:

 • ubezpieczeniowego;
 • mieszkaniowego;
 • pracy;
 • konsumenckiego;
 • spadkowego;
 • o ruchu drogowym;
 • podatkowego.
Jeśli jest on osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to informacja prawna dotyczyć będzie wyłącznie problemu prawnego z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.