Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size
Co to jest OC?
Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest zakup OC, czyli ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
W ramach ubezpieczenia pojazdu Ubezpieczyciel ponosi koszty wynikające z wypadku spowodowanego przez kierowcę samochodu. Odnosi się to nie tylko do sytuacji, w której wystąpi uszczerbek na zdrowiu u osób uczestniczących w wypadku, ale i w razie potrzeby wypłacenia odszkodowania za straty materialne – np. za uszkodzenie pojazdów lub mienia.
Konieczne jest zakupienie polisy OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
Natomiast w przypadku pojazdów, które są jeszcze przed rejestracją lub które jej nie podlegają, OC należy wykupić obowiązkowo przed wprowadzeniem takiego pojazdu do ruchu.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia OC?
Polisa OC obejmuje odpowiedzialność cywilną każdego, kto kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania ubezpieczenia, wyrządził szkodę osobie trzeciej w momencie poruszania się owym pojazdem.

Jaki jest zakres mojego OC?

Polisa OC ochroni Cię przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonej szkody w wyniku posiadania i użytkowania samochodu.
Oznacza to, że pokryjemy za Ciebie koszty ewentualnej rekompensaty i świadczeń dla poszkodowanych w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub w mieniu.
Polisa OC pojazdu obowiązuje na obszarze Polski oraz Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Liechtensteinu, Wielkiej Brytanii i Włoch. Przy wyjeździe do kraju innego niż wymienione powyżej, kierowca powinien posiadać Zieloną Kartę. Możesz ją uzyskać bez dodatkowej opłaty do ubezpieczenia OC.
Szczegółowy zakres polisy określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którą znajdziesz w zakładce ………

Co to jest SU i ile wynosi?

Suma Ubezpieczenia (SU) to maksymalna kwota zabezpieczenia posiadacza i kierującego samochodem na wypadek szkód. Wynosi ona:
  • 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie w przypadku pojedynczego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.
  • 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu w przypadku pojedynczego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Jak możesz rozszerzyć zakres swojej ochrony?

Zastanów się nad zakupem:
  • Assistance — Uzyskaj natychmiastową i profesjonalną pomoc w związku z kolizją, awarią bądź uszkodzeniem pojazdu podczas próby kradzieży.
  • NNW — Otrzymaj rekompensatę dla poszkodowanych na skutek odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w ruchu drogowym.
  • Ochrona utraty zniżki — Zabezpiecz wysokość obecnie posiadanej zniżki za przebieg ubezpieczenia nawet w przypadku szkody.
  • BLS – W przypadku uszkodzenia Twojego pojazdu przez pojazd kierowcy ubezpieczonego w innym zakładzie ubezpieczeń, możesz zgłosić szkodę bezpośrednio do Twojego Ubezpieczyciela, który zajmie się jej obsługą i wypłaci odszkodowanie za uszkodzenia w Twoim pojeździe. BLS zastępuje ubezpieczenie AC w zakresie szkód spowodowanych przez pojazd sprawcy odpowiedzialnego za szkodę.

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz opcję najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb. Ubezpieczenie możesz zakupić za poorednictwem stroony internetowej, aplikacji, bądź stacjonarnie w jednym z naszych punktów sprzedaży. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w wyborze najlepszego wariantu dla Ciebie!

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.