Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Ochrona Prawna

kształty
Kto może być Ubezpieczonym? 
Może to być właściciel lub inny posiadacz pojazdu, osoba korzystająca z pojazdu w związku z zatrudnieniem przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej.
Przedmiot ubezpieczenia
  • Zapewnimy pokrycie kosztów wynagrodzenia jednego adwokata bądź radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego.
  • Uzyskasz pokrycie kosztów sądowych wszystkich instancji.
  • Zapewnimy pokrycie kosztów objętych zakresem ubezpieczenia — np. kosztów opinii biegłych lub rzeczoznawców, kosztów postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnych, tłumaczenia dokumentów, podróży Ubezpieczonego do sądu za granicą oraz podróży powrotnej.

Zakres

Ponadto masz możliwość otrzymania nieoprocentowanej pożyczki na wpłacenie kaucji (50% SU). Może ona pokryć koszty:
  • Dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych.
  • Obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub w sprawach o wykroczeniu.
  • Postępowania ws. zatrzymania Ubezpieczonemu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.
  • Ochrony interesów Ubezpieczonego ws. związanych z umowami dotyczącymi ubezpieczonego pojazdu.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego po powstaniu roszczeń,  ww. świadczenia przechodzą na jego spadkobierców.

Ile wynosi SU?

  • 35 000 PLN

Chcesz kupić ubezpieczenie?

Wybierz najlepszy dla siebie wariant i dokonaj zakupu w wygodny sposób. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc naszych doradców.

© 2022 Benefia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.