Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Kiedy mogę zrezygnować z zawartej polisy ubezpieczeniowej?

Odstąpienie od umowy OC/AC zawartej na odległość:

Jeśli wykupiłeś polisę ubezpieczenia OC/AC na odległość (przez Internet, telefon), to możesz od niej odstąpić w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, jeśli ochrona ubezpieczeniowa jeszcze się nie rozpoczęła.

W przypadku, gdy Twoja polisa jest już w mocy, zostanie ona rozwiązana z dniem dostarczenia oświadczenia do zakładu ubezpieczeń, a za niewykorzystany okres ubezpieczenia otrzymasz zwrot składki.

Jeśli rezygnujesz z ubezpieczenia OC, pamiętaj, aby wykupić polisę w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w przeciwnym razie grozi Ci kara za brak OC z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podstawa prawna, art. 40 ust. 2 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

odstąpienie od umowy zawartej na odległość
}}
Pobierz dokument

Zeskanuj lub zrób czytelne zdjęcie dokumentu i prześlij na poniższy adres mailowy: bok@benefia.pl

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia złożysz również online przez Formularz

 

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych:

Możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia jest regulowana przez Kodeks Cywilny Art. 812. § 4.:

“Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.”