Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Obowiązek przerejestrowania pojazdu od stycznia 2024 roku

kształty

Nowe Przepisy Dotyczące Przerejestrowania Pojazdów: Co Wiemy od 1 Stycznia 2024 Roku

W dniu 7 lipca 2023 roku dokonano nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzając zmiany dotyczące przepisów regulujących obowiązek przerejestrowania pojazdów. Te nowe uregulowania weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i obejmują konieczność złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przez jego właściciela w określonym terminie.

Kto Jest Objęty Obowiązkiem Przerejestrowania?

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek złożenia wniosku o przerejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni będzie dotyczył prywatnych właścicieli pojazdów używanych. Dealerzy natomiast będą mieli na to 90 dni, szczególnie w przypadku pojazdów kupionych w formie trade-in lub buy back. Dodatkowo, dealerzy zostaną zwolnieni z tego obowiązku, jeśli zbyją pojazd przed upływem terminu 90 dni.

Przepisy Dotyczące Transakcji Przed 1 Stycznia 2024 Roku

Warto również zauważyć, że dla transakcji zawartych przed 1 stycznia 2024 roku będą obowiązywać inne terminy. Jeśli pojazd został sprowadzony z terytorium spoza UE lub państwa członkowskiego UE przed tą datą, konieczne będzie zarejestrowanie go w terminie 30 dni od daty sprowadzenia. Podobnie dotyczy to pojazdów sprowadzonych przed 1 stycznia 2024 roku, które zostały nabyte na terytorium Polski.

Kary za Niedopełnienie Obowiązku Przerejestrowania

Nowe przepisy wprowadzają również surowsze kary za niedopełnienie obowiązku przerejestrowania pojazdu. Właściciel, który nie złoży wniosku w terminie 30 dni, będzie podlegał karze w wysokości 500 zł od pojazdu, natomiast dla dealera kara będzie wynosić 1000 zł od pojazdu.

Jeśli brak złożenia wniosku będzie trwał co najmniej 180 dni od upływu terminu, kary wzrosną odpowiednio do 1000 zł od pojazdu dla właściciela i do 2000 zł od pojazdu dla dealera.

Zmiany w Składaniu Zawiadomienia o Nabyciu i Zbyciu Pojazdu

Nowe przepisy eliminują obowiązek składania zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego. Klient nabywający pojazd u dealera w samorejestracji nie będzie już musiał składać takiego zawiadomienia, choć wciąż będzie zobowiązany do przerejestrowania pojazdu. Lokalizacja składania zawiadomień o zbyciu pojazdu również ulegnie zmianie – będzie to możliwe u starosty właściwego względem miejsca zamieszkania stałego lub czasowego.

Przedsiębiorstwa wielozakładowe lub podmioty z wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi będą mogły składać zawiadomienia o zbyciu pojazdu u starosty właściwego względem miejsca rejestracji pojazdu. Ponadto, zawiadomienie o zbyciu będzie mógł złożyć jeden z współwłaścicieli pojazdu.

Podsumowanie

Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie przerejestrowania pojazdów, obejmując surowsze kary za niedopełnienie obowiązku oraz zmiany w składaniu zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdu. Właściciele pojazdów oraz dealerzy muszą być świadomi tych zmian i dostosować się do nowych wymogów, aby uniknąć kar i ewentualnych problemów z rejestracją pojazdów.