Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Sprzedaż samochodu - formalności i koszty

kształty
Sprzedaż samochodu — formalności i koszty
Podejmując się sprzedaży samochodu, należy pamiętać o paru istotnych kwestiach, jeśli chcemy, by proces przebiegał jak najbardziej komfortowo. Muszą ich dopełnić zarówno sprzedający, jak i kupujący. Jakie kroki należy podjąć?
 • O czym warto pamiętać przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży?
 • Jakich formalności należy dopełnić po sprzedaży pojazdu?
 • Czy należy zgłosić zakup auta w Urzędzie Skarbowym?
 • Jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem OC i AC w przypadku sprzedaży samochodu?
 • O czym warto pamiętać przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży?
Chociaż teoretycznie pisemna umowa nie jest wymagana w procesie kupna bądź sprzedaży pojazdu, jednak w praktyce jest ona niezbędna (np. do zarejestrowania samochodu).
Jakie elementy powinny się znaleźć w poprawnie skonstruowanej umowie:
 • Tytuł dokumentu. Np. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego;
 • Data i miejsce zawarcia umowy;
 • Dane zarówno sprzedającego, jak i kupującego. W przypadku osób fizycznych są to dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres, numer dokumentów potwierdzających tożsamość osób zawierających umowę). W przypadku podmiotu gospodarczego należy jeszcze uwzględnić nazwę firmy i REGON. Warto uwzględnić również dane kontaktowe (np. nr telefonu lub adres mailowy).
 • Dokładny opis przedmiotu umowy. Marka/model samochody, numer rejestracyjny, rok produkcji, numer VIN, silnika, przebieg pojazdu.
 • Dokładną cenę pojazdu.
 • Oświadczenie sprzedającego — auto stanowi jego własność, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest przedmiotem w żadnym toczącym się postępowaniu.
 • Oświadczenie sprzedającego — zgodnie z jego wiedzą, samochód jest pozbawiony wad technicznych.
 • Oświadczenie kupującego — jest świadomy stanu technicznego pojazdu.
 • I na zakończenie — odręczne podpisy obu stron.
Warto pamiętać o umieszczeniu dokładnej informacji o czasie przekazania pojazdu w ręce nabywcy. W ten sposób jeśli pojazd spowoduje wypadek, a kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia, godzina zawarta w umowie wskaże winnego.

 • Jakich formalności należy dopełnić po sprzedaży pojazdu?
Obie strony — sprzedający i kupujący — mają 30 dni na zgłoszenie zbycia samochodu oraz rejestrację pojazdu w odpowiednich Wydziałach Komunikacji. Przekroczenie terminu równoznaczne jest z uzyskaniem kary od 200 do 1 000 PLN.
Formalności możesz dopełnić internetowo, przez profil zaufany, bądź osobiście w Wydziale Komunikacji.
Sprawdź, jakie dokumenty będą potrzebne przy dokonaniu rejestracji auta (np. jeśli pojazd sprowadzony jest z zagranicy).
Zawiadamiając o zbyciu pojazdu, nie ponosisz żadnych kosztów, natomiast rejestracja samochodu jest płatna.
 • Czy należy zgłosić zakup auta w Urzędzie Skarbowym?
Tak. Należy zgłosić zakup pojazdu w Urzędzie Skarbowym w przeciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kupujący ma obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 (lub PCC-3A, jeśli auto stanowi współwłasność), a także zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (2% wartości pojazdu). W niektórych przypadkach można być z tego zwolnionym — np. jeśli wartość auta nie przekracza 1 000 PLN.
Sprzedający nie ma obowiązku zgłoszenia sprzedaży auta w Urzędzie Skarbowym.
 • Jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem OC i AC w przypadku sprzedaży samochodu?
Sprzedający pojazd ma obowiązek przekazania nowemu właścicielowi polisy OC – bez znaczenia, jak długo będzie ona trwała. Jeśli zbyłeś auto i przekazałeś ubezpieczenie OC, możesz zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony, jednak pod warunkiem, że nowy nabywca wypowie umowę OC.
Powyższy zapis nie dotyczy zwrotu składki z ryzyk dobrowolnych – takich jak np. AC bądź NNW. W ich przypadku, osoba sprzedająca samochód i posiadająca wymienione ryzyka w swojej polisie, może ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres bez względu na to, czy kupujący wypowie umowę OC .
Należy pamiętać o zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu sprzedaży samochodu wraz z podaniem wymaganych formalnie danych nowego właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres i PESEL lub REGON i adres firmy), o których mowa w art. 32 ust 2.
Z reguły wystarczy w tym celu przekazać zdjęcie lub skan umowy sprzedaży. Ubezpieczenie auta po sprzedaży zawsze trafia do nabywcy, a zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony możesz uzyskać jedynie wówczas, gdy kupujący wypowie aktualną umowę OC. Najczęściej jednak tak się nie dzieje i nabywcy korzystają z polisy OC do końca jej obowiązywania.