Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Ubezpieczenie Assistance – co to jest?

kształty
Wybierając się w podróż samochodem, potrzebujesz kompleksowego ubezpieczenia, które pomoże Ci sprawnie dotrzeć do celu.
Dowiedz się, na czym polega ubezpieczenie Assistance oraz jak może pomóc Tobie i Twojej rodzinie.
Sprawdź:
  • Co to jest ubezpieczenie Assistance?
  • Na jaki czas możesz zawrzeć umowę?
  • Ubezpieczenie Assistance a jego zakres terytorialny.
  • Opcje ubezpieczenia Assistance dostępne w Benefii
  • Co to jest ubezpieczenie Assistance?
Ubezpieczenie Assistance zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego wsparcie podczas podróży.
Jaką pomoc oferuje:
  • W skomplikowanych i nietypowych sytuacjach na drodze — na przykład: awarie, wypadki, kradzieże pojazdów.
  • W przypadku tzw. innych zdarzeń, po których ubezpieczony pojazd nie może być używany — np. zatrzaśnięcie kluczyka (czy podobnego urządzenia służącego do otwarcia) wewnątrz samochodu, brak lub użycie niewłaściwego paliwa, rozładowany akumulator, brak powietrza w oponie, przepalona żarówka w pojeździe.
Ubezpieczenie Assistance zapewnia organizację i pokrycie zarówno kosztów pomocy serwisowej — np. holowanie — jak również zakwaterowanie w nagłych wypadkach dla Ciebie i Twojej rodziny oraz pomocy medycznej i uzyskania potrzebnych informacji.
W przypadku awarii, wypadku czy kradzieży klient ma także prawo do otrzymania samochodu zastępczego.
Assistance jest ubezpieczeniem uzupełniającym sprzedawanym z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczeniem AC.

  • Na jaki czas możesz zawrzeć umowę?
Standardowa umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas 12 miesięcy.
Możliwe jest zawarcie umowy na krótszy czas w przypadku wariantu …….

Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w OWU.

  • Ubezpieczenie Assistance a jego zakres terytorialny.
Zakres terytorialny (czyli obszar, gdzie doszło do wypadku) jest uzależniony od zakupionego wariantu ubezpieczenia Assistance.
Assistance Standard — skorzystanie z usług możliwe jest jedynie na obszarze Polski.
Warianty …….. — skorzystanie z większości usług możliwe jest zarówno na obszarze Polski, a także jeśli wypadek zdarzy się na obszarze innych krajów Europy czy Izraela, Maroka jak i Tunezji.
  • Opcje ubezpieczenia Assistance dostępne w Benefii
W Benefii oferujemy warianty ubezpieczenia Assistance z umową trwającą 12 miesięcy.
Zakres pomocy zależny jest od wybranego wariantu pakietu.
W najbardziej podstawowej wersji Assistance Standard pokrywana jest usługa holowania do wskazanego warsztatu do …… km od miejsca zdarzenia na obszarze Polski.
W dodatkowo płatnych wersjach ubezpieczenia Assistance oferujemy możliwość korzystania z usługi holowania bez limitu km na obszarze Polski, natomiast za granicą aż do 1500 km. Klient może też skorzystać z samochodu zastępczego na okres do 30 dni.
Zapoznaj się z wariantami ubezpieczenia Assistance w Benefii. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w OWU.