Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Ubezpieczenie nieruchomości od przepięcia

kształty
Obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez prądu i jego dobrodziejstw. Chyba każdy z nas ma w domu przynajmniej podstawowe sprzęty elektroniczne, tj. lodówkę, telewizor, pralkę. Do tego dochodzi komputer, smartfon, często kuchenka, piekarnik, mikrofalówka, zmywarka, monitor, głośniki, żelazko, a nawet czajnik czy szczoteczka do zębów. A jeśli mamy więcej domowników, to niektóre sprzęty nam się mnożą.
I często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mamy w domu sprzęty codziennego użytku warte kilka, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego warto zastanowić się nad ochroną tak drogiego mienia w ramach polisy mieszkaniowej. W Benefii możemy zaoferować rozszerzenie ubezpieczenia nieruchomości m.in. o ochronę przed przepięciami.
Dowiedz się:
 • Przepięcie — co to jest i jakie straty może wywołać w Twoim domu?
 • Jak możesz chronić swój sprzęt elektroniczny i czy wszystko podlega ubezpieczeniu zawartemu w polisie mieszkaniowej?
 • Jakie odszkodowanie możesz uzyskać z tytułu zniszczenia mienia przez przepięcie?

 • Przepięcie — co to jest i jakie straty może wywołać w Twoim domu?
Rozważając kwestie zabezpieczenia sprzętów elektronicznych, warto dowiedzieć się więcej o możliwości rozszerzenia polisy mieszkaniowej na ochronę przed przepięciami. Najpierw należy jednak rozróżnić dwa pojęcia — przepięcie oraz uderzenie pioruna.
 • Przepięcie jest nagłym i krótkotrwałym wzrostem napięcia sieci elektrycznej, przekraczającym napięcie określone dla konkretnego urządzenia czy instalacji, które nastąpiło w miejscu ubezpieczenia.
 • Uderzenie pioruna to natomiast bezpośrednie wyładowanie ładunków elektrycznych z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie.
Oba te zdarzenia mogą poważnie uszkodzić drogi sprzęt elektroniczny, audiowizualny, jak również AGD i RTV oraz elementy znajdujące się poza domem — czyli np. mechanizm bramy wjazdowej.
 • Jak możesz chronić swój sprzęt elektroniczny i czy wszystko podlega ubezpieczeniu?
Ubezpieczenie mienia od przepięcia pozwoli nam uzyskać odszkodowanie za zniszczenia o charakterze fizycznym. Niestety, dane w formie elektronicznej nie podlegają ubezpieczeniu.
Podstawowa polisa mieszkaniowa nie obejmuje ochroną ruchomości domowych — czyli w tym przypadku sprzętu elektronicznego. Zabezpieczysz jedynie instalacje elektryczne zamontowane na stałe. Aby uzyskać pełną ochronę, należy rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkową opcję ubezpieczenia od przepięcia.
Spisz cały sprzęt elektroniczny, jaki posiadasz na terenie swojej nieruchomości i z pomocą faktur i rachunków oszacuj jego łączną wartość. Kwota ta będzie podstawą do wyznaczenia odpowiedniej wysokości składki ubezpieczenia, jak i w razie zdarzenia — należnego Ci odszkodowania.
 • Jakie odszkodowanie możesz uzyskać z tytułu zniszczenia mienia przez przepięcie?
Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia elektronicznego przez przepięcie, zgłoś zdarzenie Ubezpieczycielowi, załączając:
 • dokładną listę uszkodzonych oraz zniszczonych sprzętów;
 • wszystkie dowody zakupu wymienionych urządzeń (rachunki lub faktury), ewentualnie podaj rok ich nabycia i szacowaną wartość;
 • ekspertyzę z serwisu, która jako faktyczną przyczynę zniszczenia sprzętu wskaże przepięcie.
Zgłoszenia możesz dokonać w dowolny sposób — przez stronę lub aplikację Benefii, mailowo, telefonicznie, korespondencyjnie bądź osobiście w placówce przedstawiciela we wskazanym w umowie terminie.
Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie roszczenia. W przypadku uznania szkody udszkodowanie zostaniem wypłacone w przeciągu 14 dni.
Jeśli jednak podanie zostanie odrzucone, możesz dochodzić swoich praw przed sądem.