Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Wartość odtworzeniowa nieruchomości - co to takiego?

kształty
Nabywając nieruchomość, czy to wymarzony dom rodzinny, pierwsze własne mieszkanie, czy siedzibę swojej firmy, warto zainwestować w odpowiednią polisę mieszkaniową.

W Benefii oferujemy szeroki wachlarz usług i produktów pomagających w ochronie nieruchomości.

Decydując się na wybór dobrej polisy, powinieneś najpierw odpowiednio wycenić swoją nieruchomość, czyli określić sumę ubezpieczenia. To istotna kwestia, ponieważ będzie to podstawa do wyznaczenia odszkodowania w wypadku szkody.

Podpowiemy Ci, jak to zrobić — zapoznaj się z trzema ważnymi pojęciami, które są brane pod uwagę przez Ubezpieczyciela podczas wyliczania sumy należnego odszkodowania:

  • Co to jest wartość odtworzeniowa nieruchomości?
  • Na czym polega wartość rynkowa?
  • Jak wyliczyć wartość rzeczywistą nieruchomości?
  • Co to jest wartość odtworzeniowa nieruchomości?
Jak sama nazwa sugeruje, wartość odtworzeniowa to kwota, jaka będzie potrzebna do przywrócenia stanu nieruchomości sprzed szkody. Szacuje się ją, biorąc pod uwagę koszty remontów, a także naprawy bądź zakupu nowego wyposażenia. Stan nieruchomości ma być nowy, jednak nie ulepszony — najlepiej wytłumaczyć to na podstawie sprzętów. Mają być nowe, posiadać zbliżone parametry do tych zniszczonych na skutek szkody.
Uwzględnia się różne zasady do wyliczenia potrzebnej sumy, w zależności od rodzajów elementów, które uległy zniszczeniu:
  • Dom – suma równa naprawie bądź odbudowie w tym samym miejscu, z uwzględnieniem aktualnych kosztów robót budowlanych, instalacyjnych oraz elektrycznych.
  • Stałe elementy – suma równa cenie kupna, naprawy lub wytworzenia nowego elementu tej samej marki, typu, technologii oraz o zbliżonych parametrach i wymiarach. Wliczone są w to także koszty montażu, demontażu i transportu.
  • Wyposażenie  – suma potrzebna do zakupu, naprawy lub wytworzenia nowej rzeczy tej samej marki, typu, technologii oraz o zbliżonych parametrach i wymiarach.
Należy pamiętać, że szacowanie sumy odszkodowania na podstawie wartości odtworzeniowej nieruchomości zależy nie tylko od jej rodzaju, ale i wieku budynku. Jeśli zostanie on przekroczony (np. dla mieszkań jest to zwykle 40 lat, a dla domu 50 lat), nieruchomość powinna przejść generalny remont.
Dlatego, jeśli np. w ubezpieczonym domu dojdzie do pożaru kuchni, Ubezpieczyciel wyceni straty na podstawie wyliczonej wcześniej wartości odtworzeniowej. Odszkodowanie pokryje generalny remont kuchni wraz z instalacją elektryczną, kupnem sprzętu AGD i RTV o zbliżonych parametrach do zniszczonych, a także drewnianych mebli o tej samej wartości.
Dokładniejsze informacje znajdziesz w OWU.

  • Na czym polega wartość rynkowa?
Wartość rynkową oblicza się poprzez oszacowanie wartości podobnych nieruchomości obecnie znajdujących się na rynku. Sprawdzamy cenę 1m² nieruchomości znajdującej się w tej samej lokalizacji, stanie technicznym oraz standardzie wykończenia.
Nie jest to stała suma, ze względu na wahania rynku mieszkaniowego — dlatego warto co jakiś czas dokonywać korekty wysokości sumy ubezpieczenia.
  • Jak wyliczyć wartość rzeczywistą nieruchomości?
Przy obliczaniu odpowiedniej sumy ubezpieczenia, należy wziąć pod uwagę również wartość rzeczywistą nieruchomości. To szczególnie ważna kwestia podczas wyceny odszkodowania dla starszych budynków, w szczególności w gorszym stanie technicznym.
Wartość rzeczywistą wyznacza się, odejmując od wartości odtworzeniowej wartość zużycia nieruchomości.

Warto pamiętać o tych trzech pojęciach, jeśli chcemy dobrze oszacować wartość naszej nieruchomości. Jeśli zaniżymy kwotę, nie otrzymamy sumy potrzebnej na wyremontowanie bądź odbudowanie domu. Zawyżanie potrzebnej kwoty również nie jest wskazane — regularnie opłacane składki będą wyższe, a w przypadku zaistnienia szkody, Ubezpieczyciel i tak dokona odpowiednich szacunków.
Dokładniejsze informacje znajdziesz w OWU.