Kup polisę
arrow
change_contrast
change_font_size

Włamania do domów i mieszkań - jak się zabezpieczyć?

kształty
Nawet pomimo zainwestowania w nawet najbardziej zaawansowane środki ochrony domu lub mieszkania, ryzyko włamania możemy zmniejszyć — ale nie wyeliminować w całości. Z każdym rokiem wzrasta wykrywalność przestępstw dotyczących kradzieży z włamaniem, jednak stanowią one wciąż realne zagrożenie. W 2021 roku policja odnotowała 71 625 takich przestępstw na terenie Polski, a sprawcy zostali wykryci jedynie w połowie (50,8 %) przypadków.
Jedyną pewność, jaką możemy mieć, to gwarancja uzyskania odszkodowania za skradziony dobytek z polisy mieszkaniowej.
Zapoznaj się z ofertą ochrony Benefii i zastanów nad zabezpieczeniem swojego mienia przed kradzieżą z włamaniem.
Dowiedz się:
 • Dlaczego do kradzieży musi dojść wraz z włamaniem?
 • Jak możesz zmniejszyć ryzyko włamania do Twojej nieruchomości?
 • Jakich zabezpieczeń domów i mieszkań oczekują towarzystwa ubezpieczeniowe?
 • Jak zgłosić włamanie do nieruchomości?
 • Jakie odszkodowanie możesz uzyskać za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i kiedy będzie ono wypłacone?
 • Czy uzyskasz odszkodowanie za kradzież bez włamania?
 • Dlaczego do kradzieży musi dojść wraz z włamaniem?
W standardowych polisach mieszkaniowych występują 3 rodzaje zdarzeń związanych z kradzieżą — rabunek (poza miejscem ubezpieczenia), kradzież zwykła, a także kradzież z włamaniem.
Skupimy się teraz na tej ostatniej, którą definiujemy w naszej polisie jako:
„Dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z pomieszczeń lub schowków w pomieszczeniach, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub wskutek rabunku”.
Opisywane zdarzenie, czyli „kradzież z włamaniem”, jest możliwa do stwierdzenia jedynie w sytuacji, kiedy na terenie nieruchomości znajdziemy wyraźne ślady włamania, np.: zniszczony zamek, wyważone drzwi bądź wybite okno.
Nie mówimy o włamaniu w przypadku kradzieży zwykłej.
 • Jak możesz zmniejszyć ryzyko włamania do Twojej nieruchomości?
Zainwestuj w sprawdzone i atestowane zabezpieczenia antywłamaniowe. Przede wszystkim solidne, antywłamaniowe drzwi wejściowe, atestowany zamek. Możesz zainteresować się również opcją monitoringu, a także usprawnić swoją nieruchomość instalując najnowsze systemy informatyczne pomagające w ochronie — np. instalacje inteligentnych domów.
Musimy niestety wciąż pamiętać, że są to jedynie zabezpieczenia wspomagające — a nie gwarancja 100% bezpieczeństwa. Złodzieje mają swoje sposoby i chociaż z pewnością utrudni im to włamanie, to nie są to zabezpieczenia nie do sforsowania.
Dlatego polisy mieszkaniowe posiadają opcję zabezpieczenia finansowego mienia. Aby nabyć takie ubezpieczenie, trzeba wpierw zakupić w Benefii podstawowe Ubezpieczenie Nieruchomości (tzw. ochrona murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi), a następnie rozszerzyć je o ruchomości domowe wraz z kradzieżą z włamaniem. Chociaż wiąże się to z większymi kosztami, to nabywamy w ten sposób szerszą ochronę swojego domu czy mieszkania.

 • Jakich zabezpieczeń domów i mieszkań oczekują Towarzystwa Ubezpieczeniowe?
Aby zakupiona polisa na kradzież z włamaniem mogła w pełni obowiązywać, należy spełnić określone warunki w celu zminimalizowania ryzyka włamania do nieruchomości.
Jakich tzw. zabezpieczeń własnych m.in. wymagamy w Benefii?
 • Wszystkie otwory w dachach, ścianach, sufitach, podłogach — muszą być zamknięte na stałe;
 • Drzwi zewnętrzne — pełne; z zamkami, których nie można wepchnąć do środka;
 • Drzwi zewnętrzne ze szkła — szkło o klasie nie mniejszej niż P-4; drzwi nie można otworzyć bez klucza po zrobieniu otworu w szybie;
 • Drzwi wewnętrzne muszą być wyposażone w co najmniej 2 różne zamki wielozastawkowe lub 2 kłódki wielozastawkowe;
 • Dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne — jedno skrzydło musi być dodatkowo unieruchomione wewnętrzną zasuwą na dole i na górze drzwi.
Są to tylko niektóre z wymogów — w pełnym opisie polisy wymienione są one szczegółowo, jak również zabezpieczenia dot. bram garażowych lub budynków niemieszkalnych.
Wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają podobne wymagania dot. zabezpieczeń własnych. Dlatego, jeśli nie chcemy mieć ewentualnych problemów z wypłatą odszkodowania, warto sprawdzić, czy wszystkie potrzebne wymogi spełniamy. Inaczej polisa będzie nieważna.
 • Jak zgłosić włamanie do nieruchomości?
Ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia każdego włamania na policję — możemy tego dokonać, dzwoniąc pod numer 997 lub ogólny numer alarmowy 112. Takie połączenia będziemy w stanie wykonać nawet z niedoładowanego aparatu, który ma słaby zasięg. Są one darmowe.
Następnie, jeśli mamy wykupioną polisę mieszkaniową z rozszerzeniem na kradzież z włamaniem, musimy niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Określony czas na zawiadomienie zapisany jest w polisie i OWU, a zgłoszenia możemy dokonać w dowolnie wybrany sposób — telefonicznie, przez formularz na stronie internetowej, a także listownie oraz osobiście w placówce ubezpieczyciela.
 • Jakie odszkodowanie możesz uzyskać za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i kiedy będzie ono wypłacone?
Z reguły Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie maksymalnie w przeciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Termin ten jednak może się wydłużyć o 14 dni, jeśli Ubezpieczyciel będzie potrzebował więcej czasu na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Bezsporna część odszkodowania powinna być jednak wypłacona w pierwotnym terminie. Odszkodowania wypłaca się jednorazowo, nie w ratach.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy Ubezpieczyciel uzna, że nie przysługuje nam część lub całość odszkodowania, o jakie się ubiegamy. Możemy wtedy dochodzić naszych praw na drodze sądowej. Należy jednak zapoznać się dokładnie ze wszystkimi ograniczeniami zakresu ubezpieczenia, ponieważ takie sytuacje z reguły wynikają z niedokładnego zapoznania się klienta z informacjami zawartymi w OWU polisy.
 • Czy uzyskasz odszkodowanie za kradzież bez włamania?
Odszkodowanie za kradzież bez włamania jest możliwe do uzyskania jedynie w sytuacji poszerzenia polisy mieszkaniowej o kradzież zwykłą. Należy wcześniej wykupić ubezpieczenie ruchomości domowych i kradzieży z włamaniem, a następnie poszerzyć o kradzież zwykłą. Jeśli spełnimy ten warunek, to odszkodowanie będzie nam przysługiwało nawet w sytuacji, jeśli złodziej wejdzie do domu przez otwarte drzwi, balkon bądź okno.
Polecamy zapoznać się z szeroką ofertą ochrony Nieruchomości od Benefii. Polisę będziemy mogli dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb. Zalecamy też zainteresować się poszerzeniem ubezpieczenia np. o OC w życiu prywatnym, pożar, powódź czy przepięcie.